Terms and Conditions

Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Στο κείμενο των Όρων Χρήσης ως αυτό έχει, παρατίθενται αναλυτικώς οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται και αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του χρήστη που σχετίζονται με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού (ως χρήστης στους παρόντες όρους χρήσης νοείται ο εγγεγραμμένος συνδρομητής). Σε κάθε περίπτωση οι παρόντες όροι ισχύουν αναλογικά για οιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας. Το isurl.gr δεν θα σας ζητήσει ποτέ προσωπικά στοιχεία όπως αριθμό πιστωτικών καρτών και κωδικών. Αν δεν αποδέχεστε τους εν λόγω όρους χρήσης παρακαλείσθε, όπως διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστότοπου. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

2. Σκοπός ιστοσελίδας

Η ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση του παρόντος ιστοτόπου ανήκει στον δημιουργό και διαχειριστή του isurl.gr. Ο παρόν ιστότοπος παρέχει την δυνατότητα των χρηστών να δημιουργούνε μικρούς σε μέγεθος συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και να μπορούν να βλέπουν στατιστικές πληροφορίες για την επισκεψιμότητα σε αυτούς. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες του ιστοτόπου θα παρέχονται δωρεάν προς όλους του χρήστες. Απαγορεύετε η δημιουργία συνδέσμων που παραπέμπουν σε σελίδες με οποιασδήποτε μορφής παράνομου υλικού ή περιεχομένου που μπορεί να βλάψει τους υπολογιστές των επισκεπτών ή να παραπλανήσει αυτούς για συλλογή των προσωπικών τους στοιχείων.

3. Δεσμοί (Links) προς άλλες ιστοσελίδες

Παρότι καταβάλετε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε οι σύνδεσμοι που ανακατευθύνουν τα short links να είναι ασφαλείς και χωρίς να παραπέμπουν σε παράνομο υλικό, το isurl δεν εγγυάται το περιεχόμενο των σελίδων που ανακατευθύνουν τα shortlink. Το isurl ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου του. Το isurl δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. To isurl δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Όλοι οι συνδέσμοι ελέγχονται από την υπηρεσία "Google Safe Browsing™" για τυχόν malware ή phishing περιεχόμενο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες του είναι πλήρης και χωρίς λάθη. Χαρακτηριστικά αναφέρετε στην ιστοσελίδα του "Google Safe Browsing™"
"Google works to provide the most accurate and up to date phishing and malware information. However, it cannot guarantee that its information is comprehensive and error-free: some risky sites may not be identified, and some safe sites may be identified in error."

4. Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.

5. Τροποποίηση όρων

Το isurl.gr δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο του ιστοτόπου του. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου και του περιχεομένου αυτού, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη και ότι έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις δύναται να αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο τμήμα, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως. Οι χρήστες του ιστοτόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 

"Google Safe Browsing™", " Google+™" are trademarks or registered trademarks of Google Inc.
"Facebook" is a registered trademark of Facebook, Inc.
"Twitter" is a registered trademark of Twitter, Inc.
"Pinterest" is a registered trademark of Pinterest, Inc.
*The names of other companies and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.